Deze cursus is onderdeel van de MBO DroneBase en ontwikkeld door Dutch Drone Academy in opdracht van het middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf 2016 hebben verschillende scholen, docenten en onderwijsspecialisten eraan meegewerkt, waarvoor wij veel dank verschuldigd zijn. Naast onderwijskundige kennis is er vakkennis geraadpleegd van ervaren RPA-L gebrevetteerde dronepiloten, ROC en ROC-Light drone operators en verschillende drone experts.

  • Uitgever: Drone Education Centre B.V.
  • Distributie: Dutch Drone Academy
  • Opmaak Haagsblauw (boek), Base Learning (online)
  • Copyright: Drone Education Centre B.V.
  • Foto's: Hans Bracke, Parcival Hofland, Tim Burgmeijer
  • Content: Marcel van der Werff , Michael Maes, Parcival Hofland, Hans Bracke

ONZE MISSIE
Het is ons doel studenten handvatten aan te reiken waarmee ze niet alleen op een verantwoorde en professionele wijze met drones leren omgaan maar ook succesvol de stap naar het bedrijfsleven kunnen maken. Deze cursus beslaat dan ook alle leerdoelen van het bij de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geregistreerde Keuzedeel Droning-Toepassingen (K0797). Concreet betekent dat ook dat wij ons inspannen de brug te slaan tussen student en bedrijf middels masterclasses op school vanuit het bedrijfsleven, het arrangeren van stages en projecten op locatie binnen de drone-sector en het organiseren van drone-praktijkdagen in onze grote hangaar op Vliegkamp Valkenburg te Katwijk.

LEERDOEL
De informatie en kennis in deze cursus hebben wij gerangschikt en samengesteld met de toekomstig werkgever in ons achterhoofd. Een student zou in principe in staat moeten zijn, na het doorlopen van deze cursus, om drone-operaties uit te voeren, een team samen te stellen dat drone-operaties uitvoert, drones te selecteren voor een bepaald aantal (veelvoorkomende) toepassingen, een business unit in te richten die professioneel met drones moet gaan werken en bedrijven te adviseren over wat wel en niet kan én mag met drones.

ONDERDELEN
Deze cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte (ROC-Light Theoriemodule) dat de wettelijke kennis eis dekt voor het professioneel en beroepsmatig mogen vliegen met drones. Denk aan luchtvaartwetgeving, het opstellen van een operationeel vluchtplan, het voorspellen van de weersomstandigheden, etc. etc. Daarnaast is er een praktijkgericht gedeelte (Droning-toepassingen) dat je helpt bij het daadwerkelijk uitvoeren van drone-operaties in het veld. Denk aan het onderhoud van je drone, hoe zit het met privacy en wat mag je nu wél en zeker niet publiceren van je drone-opnames? Natuurlijk zijn er tal van handige apps voor het drone-vliegen, een gedeelte daarvan wordt behandeld in deze cursus. Maar dat vliegen is vaak moeilijker dan het lijkt. Dus ook daar wordt ruimschoots aandacht aan gegeven. Tot slot staat er een navigatie-oefenomgeving (AERET) tot je beschikking als derde onderdeel van deze cursus. Hierbinnen kan je ervaring opdoen met het gebruik van een digitale aeronautische kaart.

LET OP: je kan natuurlijk examen doen voor dit keuzedeel op jouw school. Echter, dit betekend nog niet dat je professioneel en beroepsmatig mag vliegen met drones. Hiervoor dien je minimaal een ROC-Light vergunning te hebben. Je kan geheel los van dit keuzedeel een ROC-Light examen doen (KNVvL) om een kenniscertificaat te krijgen waarmee je de ROC-Light vergunning kunt aanvragen (IL&T) of waarmee jij jezelf op een bestaande ROC-Light vergunning van een ander (werkgever) kan laten registreren. Via Dutch Drone Academy gelden speciale studententarieven voor het ROC-Light examen. Vraag ernaar bij je docent als je dit interesseert.

DISCLAIMER
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht bij het schrijven, samenstellen en beschikbaar maken van deze uitgave, kunnen wij niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van onvolkomenheden dan wel onjuistheden. Dit geldt tevens voor de opgenomen informatie van derden. U kunt aan de informatie in deze cursus geen rechten ontlenen.

TOT SLOT
Extra aandacht vragen wij voor het volgende: het vliegen met - dan wel het bouwen van - een drone brengt buitengewone risico’s met zich mee. Zorg dat dit altijd onder direct toezicht van een gekwalificeerde begeleider van jouw school gebeurt en volg te allen tijde de gegeven instructies op. Denk na over de veiligheid van jezelf en anderen.

A1/A3 theorie MBO

Deze cursusmodule bevat de Categorie Open - A1/A3 theorie.

A2 theorie MBO

Deze cursusmodule bevat de Categorie Open - A2 theorie.

Droning - Toepassingen

Samen met de ROC-Light Theoriemodule vormt het alle leerstof die je nodig hebt om het keuzedeel Droning – Toepassingen door te lopen. Verschillende scholen, docenten en onderwijskundigen hebben eraan meegewerkt, waarvoor wij veel dank verschuldigd zijn. Naast deze kennis is er vakkennis geraadpleegd van ervaren, gebrevetteerde dronepiloten en verschillende drone-experts.

AERET (MBO)

In deze module kun je kaartlees oefeningen maken, waarbij je aan de hand van coördinaten een locatie op de luchtvaartkaart moet opzoeken. De locatie vind je door het invullen van de coördinaten in een aparte applicatie.