Het keuzedeel Droning-toepassingen is naast het keuzedeel Drones-techniek, onderdeel van onze zeer uitgebreide online leeromgeving: de MBO DroneBase. Vanaf 2016 hebben verschillende scholen, docenten en onderwijsspecialisten eraan meegewerkt, waarvoor wij veel dank verschuldigd zijn. 

Naast onderwijskundige kennis is er vakkennis geraadpleegd van ervaren gebrevetteerde dronepiloten, professionals die dagelijks drones voor hun werk inzetten en verschillende specialisten op het gebied van vormgeving, tekstschrijven, illustreren, fotograferen, programmeren en (Moodle) beheren van meerdere online leeromgevingen. 

De leeromgeving en middelen zijn binnen Drone Education Centre B.V. (sinds 2014) ontwikkeld onder toezicht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die onze organisatie goedkeurde voor de RTF status (Registered Training Facility) in 2019. In december 2020 heeft het ministerie ons benoemd tot ‘Aangewezen Opleidingsinstelling’  middels een publicatie in de Staatscourant. Dit stelt ons in staat om alle Europese drone-opleidingen en examens op de Nederlandse markt te mogen aanbieden. Uiteraard is Drone Education Centre B.V., dat handelt onder de naam ‘MBO Drone Academy’, tevens een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend Leerbedrijf.

ONZE MISSIE
Ons doel is om studenten handvatten aan te reiken waarmee ze niet alleen op een verantwoorde en professionele wijze met drones leren omgaan, maar ook succesvol de stap naar het bedrijfsleven kunnen maken. Daarbij hoort dus niet alleen de kennis om met een drone te kunnen vliegen, maar ook de integratie van de drone en al haar mogelijkheden binnen specifieke vakgebieden.

Deze cursus beslaat dan ook alle leerdoelen van het bij de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geregistreerde Keuzedeel Droning-Toepassingen (K0797) in combinatie met de wettelijk gestelde eisen (EASA) aan het vliegen met drones binnen het Europees luchtruim. Concreet betekent dit, dat elke student die één van onze keuzedelen doorloopt ook daadwerkelijk direct aan de slag kan én mag met drones bij een toekomstige werkgever.

LEERDOEL
De informatie en kennis in deze cursus hebben wij gerangschikt en samengesteld met de toekomstig werkgever in ons achterhoofd. Een student zou (na het doorlopen van deze cursus) in principe in staat moeten zijn om drone-operaties uit te voeren, een team samen te stellen dat drone-operaties uitvoert, drones te selecteren voor een bepaald aantal (veelvoorkomende) toepassingen, een businessunit in te richten die professioneel met drones moet gaan werken en bedrijven te adviseren over wat wel en niet kan én mag met drones. Aan de dronetechniekkant komen daar nog technisch ontwerp-, test-, programmeer-, bouw- en projectmanagement-skills bij.

ONDERDELEN
Deze cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Het theoretische deel dekt de wettelijke kenniseisen voor het mogen vliegen met drones. Per 31 december 2020 is dit Europees vastgelegd, met mogelijk nationale aanvullingen. Wij bieden de volledige EASA theorie voor de Categorie Open A1/A3 en A2 binnen het keuzedeel aan. Dit deel behandelt bijvoorbeeld Europese luchtvaartwetgeving, algemene kennis van drones en het beoordelen van de weersomstandigheden. In het praktijkgerichte deel (Droning-toepassingen) leer je wat nodig is om daadwerkelijk drone-operaties in het veld uit te voeren. Denk aan vluchtvoorbereiding, risico's herkennen, het onderhoud van je drone, privacy-aspecten in de openbare ruimte, en wat je wel en niet mag publiceren van je drone-opnames. Natuurlijk zijn er tal van handige apps voor het vliegen met een drone; een gedeelte daarvan wordt behandeld in deze cursus. Vliegen met een drone is vaak moeilijker dan het lijkt. Zeker als veel gebruikt hulpmiddelen plots uitvallen. Dus ook daar wordt ruimschoots aandacht aan gegeven. Tot slot staat er een navigatie-oefenomgeving (AERET) tot je beschikking als derde onderdeel van deze cursus. Hierbinnen kan je ervaring opdoen met het gebruik van een digitale aeronautische kaart. Deze oefening is echter nog geen Europese SBB-eis voor drone-operators (binnen de Categorie Open).

LET OP: je kan natuurlijk een MBO-examen doen voor dit keuzedeel. Echter, dit betekent nog niet dat je mag vliegen met drones in het Europese luchtruim. In veel gevallen moet je minimaal beschikken over een Europees Drone Vliegbewijs Basis (A1/A3) certificaat. In sommige gevallen zelfs het Dronebewijs Gevorderd (A2). Deze wettelijk verplichte basiscursus en examens (altijd online) is geen vereiste voor het keuzedeel. Zoals aangegeven zijn al deze cursussen geïntegreerd in alle drone-keuzedelen. Alleen de A1/A3 en A2 examens zijn apart af te nemen, buiten het keuzedeel om.

Enkele scholen verzorgen dit voor hun studenten. Andere scholen laten dit aan de keuzedeel-deelnemers over. Vraag hiernaar bij jouw school. Via Dutch Drone Academy gelden speciale studententarieven (50% korting) voor de Europese Dronebewijs-examens. Nieuwsgierig? Kijk dan op www.dronewijzer.nl. Hier kan je veel informatie over de Europese dronewetgeving en droneklassen vinden. Met deze dronewijzer kun je eenvoudig en stapsgewijs zien welk certificaat voor jou van toepassing is.

DISCLAIMER
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht bij het schrijven, samenstellen en beschikbaar maken van deze uitgave, kunnen wij niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van onvolkomenheden dan wel onjuistheden. Dit geldt tevens voor de opgenomen informatie van derden. Je kunt aan de informatie in deze cursus geen rechten ontlenen.

TOT SLOT
Wij vragen extra aandacht voor het volgende: het vliegen met - dan wel het bouwen van - een drone brengt buitengewone risico’s met zich mee. Zorg dat dit altijd onder direct toezicht van een gekwalificeerde begeleider van jouw school gebeurt en volg te allen tijde de gegeven instructies op. Denk na over de veiligheid van jezelf en anderen.

Droning - toepassingen

Samen met de EASA Categorie Open theorie vormt het alle leerstof die je nodig hebt om het keuzedeel Droning – Toepassingen te doorlopen. Verschillende scholen, docenten en onderwijskundigen hebben eraan meegewerkt, waarvoor wij veel dank verschuldigd zijn. Naast deze kennis is er vakkennis geraadpleegd van ervaren, gebrevetteerde dronepiloten en verschillende drone-experts.

Drones - techniek

Je gaat ontwerpen, bouwen en testen, maar ook taken verdelen en projectvoortgang bewaken. Je leest over de Europese dronewetgeving en de basis van ICAO kaartlezen / navigeren. Het komt allemaal aan de orde. Een belangrijk onderdeel naast de technische uitdaging in het dronekeuzedeel, is samenwerken. Binnen een team leer je samenwerken om tot het beste resultaat te komen. Veel plezier!